top of page

Chính Sách Tái Phát FIP

Sự tái phát xảy ra trong khoảng ~3% trường hợp nhiễm FIP mà chúng tôi đã điều trị. Đối với chủ nuôi mèo quan tâm đến nguy cơ tái phát và điều gì cần làm về vấn đề này, chúng tôi đã soạn thảo một Chính Sách Tái Phát rõ ràng để thông báo cho bạn phải làm gì theo từng bước.

1

Dành Cho Mèo Đã Hoàn Thành Đủ Phác Đồ Điều Trị Sử Dụng Sản Phẩm BASMI FIP™ Việt Nam.

Đối với những chú mèo đã hoàn thành toàn bộ quá trình điều trị 84 ngày chỉ sử dụng các sản phẩm điều trị của chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp 50% chiết khấu cho việc điều trị tái phát nếu có sự tái phát xảy ra trong vòng 12 tháng kể từ khi hoàn thành quá trình điều trị ban đầu đầy đủ. Để yêu cầu chiết khấu điều trị tái phát của chúng tôi, vui lòng cung cấp:

  1. Hãy cung cấp cho chúng tôi biết ngày bắt đầu điều trị và ngày kết thúc điều trị của mèo của bạn,

  2. Cung cấp kết quả xét nghiệm máu cuối cùng sau khi hoàn thành phác đồ điều trị FIP của chúng tôi.

 

Thông tin này giúp chúng tôi tạo ra một chương trình điều trị tái phát kéo dài từ 2 tuần đối với những trường hợp nhẹ đến 12 tuần đối với những trường hợp nặng.

2

Dành Cho Mèo Không Hoàn Tất Không Theo Phác Đồ Điều Trị, nhưng Sử Dụng Sản Phẩm của BASMI FIP™ Việt Nam.

Có rất nhiều chú mèo có khả năng hồi phục hoàn toàn sau khi mắc FIP trước 84 ngày điều trị. Trong những trường hợp này, chúng tôi tôn trọng quyết định của bạn và bác sĩ thú y của bạn để kết thúc chương trình điều trị sớm 84 ngày. Chúng tôi cung cấp 50% chiết khấu cho các liệu pháp tái phát cho những chú mèo gặp phải tái phát trong vòng 6 tháng kể từ khi kết thúc chương trình điều trị và chỉ sử dụng độc quyền sản phẩm BASMI FIP™ Việt Nam.

 

Để đủ điều kiện tham gia quyền lợi này, xin vui lòng cung cấp những thông tin sau:

  1. Báo cáo máu hoàn chỉnh cho thấy sức khỏe hoàn toàn khi ra khỏi chương trình.

  2. Không thực hiện phẫu thuật xâm lấn như triệt sản ở mèo đực và mèo cái, tiêm phòng trong vòng 84 ngày kể từ khi hoàn thành phác đồ điều trị FIP của chúng tôi. 

3

Đối Với Những Chú Mèo Đã Kết Thúc Điều Trị Trước 84 Ngày và Không Hoàn Thành Xét Nghiệm Máu Hoàn Chỉnh.

Vui lòng liên hệ với các chuyên gia điều trị của chúng tôi thông qua hộp trò chuyện hoặc email để thảo luận về các phương pháp điều trị, có thể là tiếp tục điều trị trước đó hoặc bắt đầu một liệu pháp mới với liều lượng được điều chỉnh phù hợp với tình trạng của mèo của bạn. Điều trị tái phát có thể kéo dài từ 2 đến 12 tuần tùy thuộc vào sự nghiêm trọng của các triệu chứng tái phát.

 

Chúng tôi không cung cấp chiết khấu cho những chú mèo đã ra khỏi chương trình điều trị của chúng tôi mà không hoàn thành xét nghiệm máu hoàn chỉnh để đánh giá xem các thông số chính đã trở lại phạm vi bình thường hay không.

4

Đối Với Mèo Kết Hợp Điều Trị Sử Dụng BASMI FIP™ Việt Nam Với Các Sản Phẩm Điều Trị Từ Thương Hiệu Khác.

Chúng tôi không khuyến khích việc kết hợp sử dụng điều trị cùng với các thương hiệu khác nhau. Mỗi thương hiệu có nồng độ và hàm lượng riêng trong việc điều trị FIP. Chúng tôi không thể dự đoán kết quả điều trị khi kết hợp các sản phẩm từ các thương hiệu khác nhau trong quá trình điều trị. Nếu mèo của bạn sử dụng sản phẩm điều trị từ các thương hiệu khác nhau trong quá trình điều trị của mình, và gặp tình trạng tái phát, vui lòng liên hệ với chúng tôi để thảo luận bằng cách đưa FIP trở lại dưới sự kiểm soát càng sớm càng tốt bằng cách sử dụng một chế độ liều lượng điều chỉnh. Điều trị tái phát có thể kéo dài từ 2 tuần đến 12 tuần tùy thuộc vào sự nghiêm trọng của các triệu chứng tái phát. Chúng tôi không cung cấp chiết khấu cho loại mèo này.

bottom of page