top of page

Đảm Bảo Hoàn Tiền 30 Days

 

Chúng tôi cung cấp HOÀN TIỀN cho tất cả các lọ tiêm hoặc gói uống chưa mở trong trường hợp mèo của bạn không thể được cứu khỏi bệnh Viêm Phúc Mạc Truyền Nhiễm (FIP) bằng phương pháp điều trị của chúng tôi. Phương pháp điều trị của chúng tôi có tỷ lệ thành công lâm sàng là 89% trong việc cứu mèo của bạn khỏi FIP.

Đảm bảo này có giá trị cho các lọ tiêm và viên nang uống được mua trong vòng 30 ngày kể từ khi yêu cầu hoàn tiền. Chúng tôi thu phí 150,000 VNĐ để phủ chi phí nhập kho lại, vật liệu vận chuyển và nhân công. Đối với việc lưu trữ ngắn hạn (ít hơn 30 ngày), chúng tôi khuyến nghị giữ các lọ ở nhiệt độ môi trường dưới 40°C. Đối với việc lưu trữ dài hạn (hơn 30 ngày), giữ các lọ trong tủ lạnh gia đình ở nhiệt độ từ 3-9°C. Viên nang uống nên được bảo quản ở nhiệt độ phòng vào mọi lúc. Giữ ở nơi râm mát. Tránh ánh nắng trực tiếp vì nó sẽ làm suy giảm thuốc. Lọ có thời hạn sử dụng 3 năm. Viên nang uống có thời hạn sử dụng 1 năm.

**Khách hàng sẽ phải chịu chi phí cho cước phí gửi hàng trả lại.

bottom of page