top of page
Testimonial 1.jpeg

Cô ấy dương tính với bệnh FIP và vấn đề về thận vào ngày 29 tháng 1 năm 2024 và bắt đầu điều trị bằng Basmi FIP™ Việt Nam GS-441524 vào ngày 15 tháng 2. Cô ấy đã nhận thấy sự cải thiện ngay trong tuần đầu tiên!

​Thanh Nguyễn

Các bác sĩ thú y của chúng tôi đã khuyên dùng Basmi FIP™ Việt Nam để đảm bảo hiệu quả điều trị. Vào ngày 30 tháng 3, Cục Vàng được tiêm liều Basmi FIP™ Việt Nam đầu tiên và chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy Cục Vàng hoạt động trở lại trong vòng 5 giờ sau khi tiêm!!!

Testimonial 2.jpeg

Xem Them Những Câu Chuyện Thành Công của Chúng Tôi

bottom of page